• Начало
  • Финансова информация
  • Увеличение на стипендиите за XI и XII
Увеличение на стипендиите за XI и XII

Месечните стипендии на учениците за първия учебен срок ще бъдат увеличени, както следва:

За месец ноември 2015 г. – на 44 лева;

За месец декември 2015 г. – на 50 лева. 

Към заповедта