Униформи 2009

 

Септември 2008 г. След въвеждането през м. ноември 2007 г. на зимни униформи за учениците беше спечелен и проект по Национална програма „Ритуализация на училищния живот” и въведени и летни ученически униформи за учениците от НТБГ.

Снимки към страницата