Улм, Германия 2016

От 15. до 17.11.2016 г. в гр. Улм, Германия се проведе 52-рия международен панаир на учебните фирми под егидата на Pen International. В него взеха участие 126 формирования от 13 страни: Белгия, България, Германия, Франция, Китай, Южна Корея, САЩ, Унгария, Бразилия, Италия, Испания, Швейцария и Швеция.

България беше представена от две учебни фирми на Националната търговско-банкова гимназия – Монд де Шокола ООД и Вълшебен миг ООД.

В състезанието за най-добър рекламен видеоклип Вълшебен миг ООД зае първо място, а Монд де Шокола ООД – трето.

В международното бизнес състезание, в което отборите трябваше да направят анализ и да изготвят бизнес проект за развитието на фирма Бош, ученици от НТБГ заеха следните места:

  • Мартин Николов, 11 "и" клас - първо място; 
  • Йовчо Стефанов, 12 "г" клас - второ място; 
  • Павел Стефанов, 11 "е" клас - трето място;  
  • Росен Павлов, 11 "з" клас - четвърто място.   

В състезанието за най-добре представила се фирма в областта на бизнес общуването, маркетинга и продажбите на първо място се класира Монд де Шокола ООД.

По време на панаира бяха организирани делови срещи и планирано сътрудничество с президента на Световната мрежа на учебните фирми - Лоран Комт, изпълнителния директор на Pen International - Скот Митчел, председателя на Американската централа - Джон Джастермски, и ръководителя на немската централа на учебните фирми Михаел Льоф.

Снимки към страницата