История

В сградата на Националната търговско-банква гимназия се намира и Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси (ЧПГБТФ).