Стипендии X-XII 2014

Оставащите неразпределени за стипендии до края на бюджетната 2014 г. средства да се разпределят за увеличават стипендиите за месеците октомври, ноември и декември 2014 година с 10 лв.

Към заповедта