• Начало
  • Финансова информация
  • Стипендии 2017/18 I-ви срок
Стипендии 2017/18 I-ви срок

Стипендии 2017/2018 I-ви срок 

Ученици, които ще получават месечни стипендии през втория срок на 2015/2016 учебна година за:

  1. постигнати образователните резултати;
  2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
  3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
  4. ученици без родители. 

Списък на учениците