• Начало
  • Финансова информация
  • Стипендии 2014/15 II-ри срок
Стипендии 2014/15 II-ри срок

Стипендии 2014/2015 II-ри срок 

Ученици, които ще получават месечни стипендии през стория срок на 2014/2015 учебна година за:

  1. постигнати образователните резултати;
  2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
  3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
  4. ученици без родители. 

Списък на учениците