• Начало
  • Финансова информация
  • Стипендии 2013/14 I-ви срок
Стипендии 2013/14 I-ви срок

Списък на стипендиантите за първия учебен срок на 2013/2014 година за:

1. постигнати образователните резултати;
2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. ученици без родители.