Стипендии 2014/15 I-ви срок

Стипендии 2014/2015 I-ви срок 

Ученици, които ще получават месечни стипендии през първия учебен срок на 2014/2015 учебна година за:

 

  1. постигнати образователните резултати;
  2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
  3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
  4. ученици без родители. 

 

Списък на учениците

Стипендии "Атанас Буров" 2014/2015

Фондация "Атанас Буров" обявявва конкурс за стипендии "Буров" за учебната 2014/2015 година.

За повече информация

 

Стипендии 2013/2014 II-ри срок

Списък на стипендиантите за втория учебен срок на 2013/2014 година

Стипендии 2013/2014 I-ви срок

Списък на стипендиантите за първия учебен срок на 2013/2014 година за:

1. постигнати образователните резултати;
2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. ученици без родители.