Швейцария 2015

От 05. до 07.05.2015 г. в град Ла Шо Дьо Фонс, Швейцария се проведе Международният панаир на учебно-тренировъчните фирми SwissMeet 2015. В него взеха участие гимназисти от България, Германия, Италия, Швейцария и Тунис. Нашата страна беше представена от две формирования на НТБГ – "Вълшебен миг" ООД и "Тандем Джуниър" ООД.

Двата ни отбора получиха специални награди за най-добри изложители и лични сертификати за всички ученици.

Председателят на Швейцарската централа – г-н Лоран Комт, подчерта, че вече тринадесетгодишното сътрудничество между институцията, която оглавява, и НТБГ е затвърдило впечатленията на представителите на местните образователни институции и бизнеса за изключителните знания, умения и възможности на учениците от гимназията. Той заяви, че България има много нови приятели и партньори в тяхно лице.

На проведените разговори беше утвърден график за летен стаж на ученици от НТБГ в швейцарски фирми през август 2015 г.

Снимки към страницата