IX панаир 2008

25 Февруари 2008 г. Девети традиционен панаир по проект „Интегративно практическо обучение”, в Зала 3 на Националния дворец на културата, посветен на        95 годишнината на НТБГ. Участват 41 Учебни банки, фирми и формирования. Номиниране на участници за международните изяви на НТБГ в състезанията на световната мрежа PEN INTERNATIONAL за сезон 2008-2009 година. Специални гости на Панира бяха доц. д-р Кирчо Атанасов, Заместник–министър на образованието и науката, г-н Лъчезар Борисов, Заместник–министър на икономиката и енергетиката, г-н Димитър Ивановски, Заместник–министър на финансите, г-н Лоран Комт, Председател на Швейцарската централа на учебните фирми и управляващ председател на
световната мрежа на учебните предприятия – ЕУРОПЕН – ПЕН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, доц. д-р Стати Статев,– Заместник-ректор на Университета за национално и световно стопанство, г-н Цветан Симеонов, Заместник–председател на Българската търговско-промишлена палата; г-жа Ваня Кастрева, Началник на Регионалния инспекторат на Министерство на образованието и науката за София–град, г-н Стефан Иванов, Управляващ директор на банка Cti–България, проф. д-р Мариана Стефанова,Заместник директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски” и др. Първо място в панаира завоюваха: Учебна фирма “Фолклор” ООД, Учебна банка “Ай Си Банк” Ад и Учебна Аукционна къща “Еклиптика”.

Снимки към страницата