• Начало
  • Обучение и резултати
  • Резултати от обучението
Резултати от обучението

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО САМООЦЕНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Отличници 2018

Ученици от Националната търговско-банкова гимназия, завършили с отличен успех и без наказания

Oтличниците на Бългаpия

ОтличнициВ навечерието на един от най-българските празници, когато отдаваме почит на будните умове и просветителския дух на нацията, 14 ученици от Националната търговско-банкова гимназия, постигнали забележителни международни успехи, бяха отличени в първата церемония "Oтличниците на Бългаpия" в кампанията на "24 часа". Церемонията беше открита с химна на България в присъствието на министъра на образованието Красимир Вълчев, ректора на СУ проф. Анастас Герджиков и издателя на "24 часа" Венелина Гочева. 

Повече информация

Отличници на Випуск 2017

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО САМООЦЕНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Със званието "Първенец на Випуск 2016 година" и Сребърен медал за успех "Отличен 5,98" на Дипломата за средно образование беше наградена Мелания Костадинова Славкова от 12 "а" клас.

Със Сребърен медал бяха отличени и учениците с успех на Дипломата за средно образование от "Отличен 5,90" до "Отличен 5,99", а тези с успех от "Отличен 5,80" до "Отличен 5,89" получиха Почетна грамота.

Отличници на Випуск 2016 

Списък на учениците 8 - 11 клас, завършили 2015/2016 година с успех "Отличен 6,00" и без наложени наказания

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО САМООЦЕНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

ОТЛИЧНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА 2014/2015 година

Със званието "Първенец на випуск 2015 година" и Сребърен медал за успех "Отличен 5,95" на Дипломата за средно образование беше наградена Ангела Петева Пушкарова от 12 "б" клас.

Със Сребърен медал бяха отличени и учениците с успех на Дипломата за средно образование от "Отличен 5,90" до "Отличен 5,99", а тези с успех от "Отличен 5,80" до "Отличен 5,89" получиха Почетна грамота.

Първенци на випуск 2015 

Отличници на випуск 2015 

 

ОТЛИЧНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА 2013/2014 година

Със званието "Първенец на випуск 2014 година" и Златен медал за успех "Отличен 6,00" на дипломата за средно образование беше наградена Александрина Йорданова от 12 "а" клас. Сребърен медал получиха 12 ученици с успех от дипломата за средно образование от "Отличен 5,90" до "Отличен 5,99". За успех от "Отличен 5,80" до "Отличен 5,89" с Почетна грамота бяха наградени 26 ученици.

Към заповедта за награждаване на отличниците на випуск 2014

С почетна грамота бяха наградени учениците от 8-ми до 11-ти клас, приключили учебната година с общ успех "Отличен 6,00".

Списък на отличниците 8-11 клас за 2013/2014

С почетна грамота на Националната търговско-банкова гимназия бяха наградени:

1. За изключителен принос към НТБГ в областта на проектните дейности, учебно-тренировъчната дейност, училищни, регионални, национални и международни конкурси и състезания.

Списък на учениците

2. За изключителен принос към НТБГ в областта на спортните дейности, отлично представяне на зонални, градски и национални състезания.

Списък на учениците


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО САМООЦЕНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Педагогическият съвет изказва благодарност на класовете с най-високи показатели в учебния и възпитателния процес за изминалата учебна година.

Към резултатите по класове


ОТЛИЧНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА 2012/2013 година

Педагогическият съвет на Националната търговско-банкова гимназия награди с почетни грамоти учениците от 8-ми до 11-ти клас, приключили учебната година с общ успех "Отличен 6,00".

Списък на отличниците 8-11 клас за 2012/2013

Педагогическият съвет на Националната търговско-банкова гимназия награди с почетни грамоти абитуриентите на 2012/2013 година с отличен успех.

Списък на отличниците от 12-ти клас за 2012/2013

Педагогическият съвет на Националната търговско-банкова гимназия награди с почетни грамоти учениците, представили се отлично на Ученически игри 2012/2013 учебна година.

Списък на наградените в игрите

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО САМООЦЕНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА

 

ОТЛИЧНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА 2011/2012 година

На заседание от 28.06.2012 година Педагогическият съвет на гимназията награждава с почетни грамоти учениците, завършили 2011/2012 година с общ успех Отличен 6,00.

Отличници 8-11 клас 2012 


На заседание от 21.06.2012 година Педагогическият съвет на гимназията определи учениците от 12-ти клас, които получават почетни грамоти във връзка с дипломирането си.

Отличници 12 клас 2012

 

ОТЛИЧНИЦИ НА НАЦИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-БАНКОВА ГИМНАЗИЯ ЗА 2010/2011 година

На основание заповед № 2498-2498 от 4.07.2011 г. на директора на НТБГ, във връзка с края на учебната година, с почетна грамота са наградени учениците, завършили учебната 2010/2011 година с успех 6,00.

Отличници 9-11 клас 2011

 

ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА 2010/2011 година

Звание "ПЪРВЕНЕЦ НА ВИПУСКА" и сертификат, отличие "Златен медал" и почетна грамота за успех 6,00 през целия курс на обучение и на ДЗИ по БЕЛ и Математика  получава  Теодор Младенов Младенов от 12 "а" клас.

 

НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС

На основание заповед 2368-2368 от 21.06.2011 г. на директора на НТБГ, във връзка с постигнати високи успехи в курса на обучение, са наградени ученици, завършили 12-ти клас през учебната 2010/2011 година.

 Отличници 12 клас 2011