• Начало
  • Обучение и резултати
  • Рейтингова система
Рейтингова система

Във връзка с популяризирането на Рейтинговата система на висшите училища в Република България и с кариерното ориентиране и избора на висше училище на завършващите през 2015 г. средно образование, публикуваме линк към уеббазираната платформа на рейтинговата система.

http://rsvu.mon.bg