• Начало
  • Профил на купувача
  • Публична покана (24.11.2014)
Публична покана (24.11.2014)

Националната търговско-банкова гимназия обявява публична покана с предмет:

ПРЕДМЕТ ПО 1-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект: Национална търговско банкова гимназия, гр. София, бул. „Витоша” № 91

ПРЕДМЕТ ПО 2-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект: Национална търговско банкова гимназия, гр. София, бул. „Витоша” № 91

Участниците по своя преценка могат да подават оферти за една или за двете обособени позиции.

Публична покана

Документация по 1-ва обособена позиция

Документация по 2-ра обособена позиция