• Начало
  • Профил на купувача
  • Публична покана (08.10.2013)
Публична покана (08.10.2013)

Националната търговско-банкова гимназия обявява публична покана с предмет: 

I обособена позиция - "Доставка на канцеларски материали" 

II обособена позиция - "Доставка на консумативи за принтери и ксерокси" 

Участниците по своя преценка могат да подават оферти за една или за двете обособени позиции.

Документация

Договор