• Начало
  • Профил на купувача
  • Протокол от публична покана (09.12.2014)
Протокол от публична покана (09.12.2014)

Протокол от заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед 915-915 от 09.12.2014 г. за получаване, разглеждане и оценяване на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на 32 бр. терминални работни места от "висок" клас за видеоинтензивни приложения":

Към протокола