• Начало
  • Профил на купувача
  • Протокол от публична покана (05.12.2014)
Протокол от публична покана (05.12.2014)

Протокол от заседание на длъжностните лица, назначени със Заповед 751-751 от 04.12.2014 г. за получаване, разглеждане и оценяване на подадените оферти за възлагане на обществена поръчка:

Към протокола