• Начало
  • Обучение и резултати
  • Правилници, наредби и графици 2014/2015
Правилници, наредби и графици 2014/2015

Правилникът за устройството и дейността на Националната търговско-банкова гимназия има за цел да запознае учениците, техните родители и учителите с нормите за поведение в гимназията, да посочи ясно очакванията на институцията по отношение на учебната дейност и дисциплината. Той отразява общата политика на гимназията, чиято основна задача е изграждане на мислещи и отговорни личности.

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 


График на консултациите с класните ръководители и учителите за учебната 2014/2015 година - II-ви срок

График на консултациите с класните ръководители за учебната 2014/2015 година - I-ви срок

График на консултациите с учителите за учебната 2014/2015 година - I-ви срок

График на класните работи за учебната 2014/2015 година - I-ви срок