• Начало
  • Обучение и резултати
  • Правилници, наредби и графици 2013/2014
Правилници, наредби и графици 2013/2014

Правилникът за устройството и дейността на Националната търговско-банкова гимназия има за цел да запознае учениците, техните родители и учителите с нормите за поведение в гимназията, да посочи ясно очакванията на институцията по отношение на учебната дейност и дисциплината. Той отразява общата политика на гимназията, чиято основна задача е изграждане на мислещи и отговорни личности.

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА 

 

График на консултациите на класните ръководители за учебната 2013/2014 година - II-ри срок

График на консултациите по предмети за учебната 2013/2014 година - II-ри срок

График на консултациите с родители и ученици за учебната 2013/2014 година - II-ри срок

График на класните работи за учебната 2013/2014 година - II-ри срок