• Начало
  • Обучение и резултати
  • Правилници, графици и документи 2022/2023
Правилници, графици и документи 2022/2023

График на класните работи за втория срок на 2022/2023

График на консултациите на учителите за втория срок на 2022/2023

График на консултациите с родители и ученици (втори час на класа) и водене на училищна документация за втория срок на 2022/2023


Правилник за дейността на Националната търговско-банкова гимназия за учебната 2022/2023 година

Дневен режим на Националната търговско-банкова гимназия за учебната 2022/2023 година

График на класните работи за първия срок на 2022/2023

График на консултациите на учителите за първия срок на 2022/2023

График на консултациите с родители и ученици (втори час на класа) и водене на училищна документация за първия срок на 2022/2023

Форми на обучение в Националната търговско-банкова гимназия за 2022/2023 учебна година

Стратегия за развитие на Националната търговско-банкова гимназия за периода 2020-2024 година

Програма за превенция на ранно напускане на училище в Националната търговско-банкова гимназия за 2022/2023 учебна година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в НТБГ за 2022/2023 учебна година

Етичен кодекс на училищната общност за 2022/2023 учебна година

Годишен план за работата на Националната търговско-банкова гимназия за учебната 2022/2023 година

Вътрешноучилищни критерии за установяване на качеството на професионалното образование и обучение в Националната търговско-банкова гимназия за 2022/2023 учебна година