• Начало
  • Обучение и резултати
  • Правилници, графици и документи 2019/2020
Правилници, графици и документи 2019/2020

Правилник за дейността на НТБГ

Етичен кодекс на НТБГ

Графици 2-ри срок:

График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за втори срок на 2019/2020 - Септемврийска сесия 

График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за втори срок на 2019/2020 

(нов график)

График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за втори срок на 2019/2020 

(стар график)

Консултации на учителите за втори срок на 2019/2020

Класни работи за втори срок на 2019/2020

Консултации с родители и ученици (втори час на класа) за втори срок на 2019/2020

Графици 1-ви срок:

График на изпитите в самостоятелна форма на обучение за първи срок на 2019/2020

График за провеждане на олимпиадите 2019/2020

Консултации на учителите за първи срок 2019/2020

Класни работи за първи срок 2019/2020

Консултации с родители и ученици (втори час на класа) за първи срок 2019/2020

Учебни планове:

За учениците, които са 8. 9. и 10. клас през учебната 2019/2020

За учениците, които са 11. клас през учебната 2019/2020

За учениците, които са 12. клас през учебната 2019/2020

План за работа 2019/2020

Стратегия за развитие 2019/2020

Форми на обучение 2019/2020

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

Програма за превенция на ранното напускане 2019/2020

Етичен кодекс 2019/2020

Мерки за повишаване на качеството на образованието