Пловдив 2018

От 25 до 27 април 2018 г. се проведе Международен панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2018 г. в гр. Пловдив. Националната търговско-банкова гимназия се представи с 18 предприятия - 6 учебни банки, 2 учебни формирования и 10 учебни фирми. 

За първи път в нашата страна се проведе и международно бизнес състезание, на което взеха участие 40 ученици от гимназията.

Нашите ученици за пореден път се представиха на най-високо ниво и спечелиха 15 отборни и 16 индивидуални награди.

Представянето на нашите отбори беше високо оценено и от гостите – г-н Лоран Комт, президент на PEN International (световна мрежа на учебните предприятия), г-н Скот Митчъл, управляващ директор на PEN International, г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, представители на бизнеса и на висши учебни заведения.

Заповед за награждаване

Снимки към страницата