VII панаир 2006

16.03.2006 г. Провежда се Седмият традиционен училищен панаир. Състезават се 10 учебни формирования, 12 учебни банки и 23 учебни фирми. Официални гости на събитието
са г-жа Елка Атанасова, депутат от НДСВ в 40 Народно събрание, член на Комисията по образование и наука, г-н Цветан Симеонов, Заместник председател на Българската търговско-промишлена палата, г-н Иво Конов, Директор дирекция „Донорски програми” в Министерство на икономиката и енергетиката, проф. д-р Мариана Стефанова, Заместник директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доц. д-р Люба Михалкова, преподавател в УНСС и др. Победители в панаира са: от учебните фирми: „Семирамида” ООД, „Деватранс инженеринг” ООД, „Метрополис” ООД, „Импресия” ООД, „Дизайн на бъдещето” ООД, от учебните банки – „Прогрес Банк” АД, „Омега Трейд Банк” АД, „Ю СИ Банк” АД, „Аксес Банк” АД, а от учебните формирования – Учебна митница „Триадица”.

Снимки към страницата