VI панаир 2005


25.02.2005 г. Провежда се на Шестият панаир по проект “Интегративно практическо обучение” в зали 10 и 32 на Националния дворец на културата. Участват 51 учебни фирми, банки и формирования на Националната търговско-банкова гимназия. На панаира присъства г-н Лоран Комт, Председател на Швейцарската централа на учебните фирми и Управляващ Председател на световната мрежа EUROPEN.

Снимки към страницата