Братислава 2006

28-30 ноември 2006 г. В гр. Братислава, Словакия се провежда традиционен панаир на учебните фирми. В състезанието вземат участие 129 отбора от 12 страни – Австрия, България, Словакия, Финландия, Румъния, Италия, Германия, Чешка Република, Хърватия, Сърбия, Словения, Черна гора. Участват пет учебни формирования от НТБГ. Учебна банка „Астрал” АД получава първа награда за най-добър офис на панаира, а учебна фирма „Импресия” ООД получава специалната награда на Икономическия университет в Братислава за изключителен професионализъм.

Снимки към страницата