• Начало
  • Документи и проекти
  • ОП Наука и образование за интелигентен растеж
ОП Наука и образование за интелигентен растеж

Националната търговско-банкова гимназия работи по ОП Наука и образование за интелигентен растеж към Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече информация за проекта