• Начало
  • Обучение и резултати
  • Учебни планове 2017/2018
Учебни планове 2017/2018

Нови училищни учебни планове:

Банково дело

 - Училищен план        - Типов план

Застрахователно и осигурително дело

 - Училищен план        - Типов план

Оперативно счетоводство

 - Училищен план        -Типов план

Бизнес администрация

 - Училищен план        - Типов план

Икономическа информатика

 - Училищен план        - Типов план

Електронна търговия

 - Училищен план        - Типов план