• Начало
  • Събития
  • Състезание по финанси и счетоводство 2017
Състезание по финанси и счетоводство 2017

На 15.12.17 г. в зала "Тържествена" на УНСС се състоя тържественото връчване на сертификати за признаване на резултат "Отличен 6,00" от приемен изпит на учениците от икономическите училища в България, взели участие в Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. На събитието присъстваха ректорът на УНСС - проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова - зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на АИУ в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Емилия Иванова - член на Координационния съвет на АИУ в България и директор на НТБГ, г-жа Екатерина Аладжемова – отговорен редактор в Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, преподаватели от УНСС и учители от училищата членове на Асоциацията. Призовите места бяха заети от гимназисти от НТБГ.

Към новината в сайта на УНСС

Снимки към страницата