• Начало
  • Събития
  • Състезание в УНСС 2013
Състезание в УНСС 2013

На 20.12.2013 г., в зала "Тържествена" на УНСС, ректорът - проф. д. ик. н. Стати Статев, и директорът на НТБГ- г-жа Емилия Иванова, наградиха официално победителите в Първото национално състезание по финанси и счетоводство. То се проведе на 14.12.2013 г. в Тестовия център на университета. В него участваха повече от 300 ученици от 25 професионални гимназии в България.

На церемонията присъстваха доц. Атанаска Тенева – зам.-министър на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева – началник на Регионалния инспекторат по образованието - София-град, г-н Бойко Костов – председател на ИДЕС, г-жа Румяна Лалова – експерт в МОН, проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов – зам.-ректор по електронизацията, родители на отличените и техни преподаватели и директори.

Четиринадесет ученици, които се обучават в 12-ти клас в 4 икономически гимназии от страната и са показали най-високи резултати в състезанието, получиха сертификат от УНСС, с който им се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентския изпит в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол" за учебната 2014/2015 година.

Връчвайки сертификатите, проф. Статев определи провелата се надпревара като показателна за задълбочаващите се връзки между висшето  и средното образование. Той благодари на организаторите и изрази увереност, че този опит за национална селекция ще бъде приложен успешно и в други професионални направления на университета. Ректорът на УНСС изтъкна, че това е възможност да се приемат за студенти не само най-добрите, но и най-мотивираните ученици от икономическите гимназии. Проф Статев изрази увереност, че победителят - Ивиана Младенова, която е постигнала максималния резултат от 240 точки, след четири години ще демонстрира същия отличен успех, дипломирайки се в университета.

"Вие сте повод за нашата радост и гордост, защото доказахте, че имате цели и стандарти, към които се стремите" - заяви доц. д-р Атанаска Тенева, зам.-министър на образованието и науката, приветствайки победителите в състезанието. Тя поздрави ректора на университета и директора на НТБГ за успешната инициатива и връчи на победителите специално издание за България.

"Най-големият икономически университет се обърна към най-голямото икономическо училище в страната" - сподели Емилия Иванова и благодари на ректора на УНСС за проведеното състезание и огромната привилегия за успелите в него ученици да станат студенти в университета. Тя връчи на победителите почетни плакети.

"Дано това начало има своите последователи, защото успешната инициатива доказва, че когато висшето и средното образование са заедно, постиженията са на висота" - отбеляза в приветствието си г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО - София-град.

"Следвайте мечтите си, побеждавайте!" - обърна се към абитуриентите в залата г-н Бойко Костов и обяви, че победителите ще получат от името на ИДЕС специализирана литература.

Победителката в състезанието - Ивиана Младенова, благодари на своите учители и на ръководството на УНСС и изрази гордостта си, че е ученичка на НТБГ и бъдеща студентка в УНСС.

Снимки към страницата