• Начало
  • Събития
  • Национално състезание по финанси и счетоводство 2019
Национално състезание по финанси и счетоводство 2019

Учениците от НТБГ са отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство.

На 17.12.2019 г. в зала "Тържествена" на УНСС се състоя официалното връчване на сертификатите за признаване на резултат "Отличен 6,00" за учебната 2020/2021 г. от приемен изпит на учениците от икономическите училища в България, взели участие в Националното състезание по финанси и счетоводство за средношколци. На събитието присъстваха: проф. д.ик.н. Стати Статев - ректор на УНСС, доц. д-р Миланка Славова - зам.-ректор в ОКС "Бакалавър" и „Продължаващо обучение“ и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ректор в ОКС „Магистър“ и „Дистанционно обучение“, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.- ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Емилия Иванова - член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на НТБГ, преподаватели от УНСС и учители от училищата-членове на Асоциацията на икономическите училища в България. 

Първото място си поделиха четирима участници, които получиха и персонални награди от Кока Кола Хеленик в размер на 1500 лв. За средношколците, класирали се на първите десет места фирмата осигурява четиримесечен платен стаж. Традиционно призовите места бяха заети  от ученици на НТБГ. Госпожа Емилия Иванова - директор на гимназията, връчи златен медал за отличие – най-високата награда на НТБГ и почетна грамота за дългогодишно ползотворно сътрудничество и ефективно подпомагане на професионалното израстване на учителите и учениците от НТБГ на ректора проф. Статев. Със златни медали за отличие и почетни грамоти бяха наградени и доц. д-р Миланка Славова, заместник-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, и проф. Даниела Фесчиян.

Най-добре представителите се ученици от Националната търговско-банкова гимназия бяха наградени с Грамота от г-жа Иванова, директор на НТБГ, на Педагогическия съвет на 18.12.2019 г. 

Снимки към страницата