• Начало
  • Събития
  • Министър Вълчев в НТБГ
Министър Вълчев в НТБГ

На 14.12.17 г. на посещение в Националната търговско-банкова гимназия, град София, беше г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Поводът за визитата му беше закриването на ежегодно провеждащата се там Седмица на банкера и търговеца.

Министърът награди с почетна грамота отборите на 8. и 9. клас, победители в Училищното състезание за табло на тема „Банки и търговия“, и учебните формирования на 10., 11. и 12. клас, представили най добре дейността си в Състезанието за мултимедийна презентация:

10 клас

Първо място – 10 а клас - УТБ „Перпера Банк“АД и „Сердика Банк“ АД

Второ място – 10 з клас - УТФ „Пица Тути“ ООД

Трето място – 10 и клас - УТФ „Монт де Шокола“ ООД

11 клас

Първо място – 11 з клас - УТФ „Майстор Цветко Джуниър“ ООД

Второ място – 11 ж клас - УТФ „Дигитален рай“ ООД

Трето място 11 е клас - УТФ „Джесика Джуниър“ ООД и УТФ „Неделя Джуниър“ ООД

12 клас

Първо място – 12 г клас - УЗД „Магна Инс“ АД и УЗД „Атина“АД

За най-добър презентатор – Габриела Методиева Методиева от 10 е клас - УТФ „Кафетино“ ООД.

Високият гост посети щандовете на пет учебни предприятия, постигнали изключителни национални и международни успехи през последната година:

-Учебна фирма „Монт дьо Шокола“ АД с ръководител Маргарита Коцева – многократен национален и международен победител;

-Учебна фирма „Алфа Мед“ ООД с ръководител Недялка Диева – многократен национален и международен победител;

-Учебна банка „Пост Банк Некст“ АД с ръководител Саша Спасова – многократен национален и международен победител;

Учебна банка „Емералд Банк“ АД с ръководител Даниела Манчева – многократен национален и международен победител;

-Учебна застрахователна компания „Магна Инс“ АД с ръководител Добринка Ангелова – многократен училищен победител.

Г-н Вълчев поздрави учениците и учителите в НТБГ за техните големи постижения в практическото обучение и пожела на гимназията още много национални и международни успехи.

Към новината в сайта на МОН

Снимки към страницата