• Начало
  • Екип
  • Методически обединения
Методически обединения

Методически обединения в Националната търговско-банкова гимназия:

 

Икономически науки с методически единици:

1. Общоикономически дисциплини;
2. Счетоводство;
3. Финанси;
4. Банково дело и използване на компютри.

Ръководител: Мариана Герчева

Икономически науки - цели и задачи

 

Български език и литература и чужди езици с методически единици:

1. Български език и литература;
2. Чужди езици.

Ръководител: Румяна Кралева

Български език и литература и чужди езици - цели и задачи

 

Математика, информатика, информационни технологии, природни науки с методически единици:

1. Математика, информатика, информационни технологии;
2. Природни науки.

Ръководител: Десислава Милева

Математика, информатика, информационни технологии, природни науки - цели и задачи

 

Обществени науки, гражданско образование и физическа култура и спорт - методически единици:

1. Обществени науки и гражданско образование;
2. Физическа култура и спорт.

Ръководител: Гинка Базиргянова

Обществени науки, гражданско образование и физическа култура и спорт - цели и задачи

Снимки към страницата