• Начало
  • Обучение и резултати
  • Критерии за оценяване 2016/2017
Критерии за оценяване 2016/2017

Методическо обединение "Икономически дисциплини":

Специалност "Банково дело"

Специалност "Бизнес администрация"

Специалност "Електронна търговия"

Специалност "Застрахователно и осигурително дело"

Специалност "Икономическа информатика"

Специалност "Митническа и данъчна адмистрация"

Специалност "Оперативно счетоводство"

Специалност "Търговия"

Специалност "Търговия с френски"

Методическо обединение "Природни науки":

Към критериите

Методическо обединение "Български език и литература и чужди езици":

Български език и литература

Чужди езици

Методическо обединение "Обществени науки и гражданско образование и физическо възпитание и спорт":

Към критериите