Изпълнение на делегирания бюджет към 31.03.2019 г.