• Начало
  • История
  • Историята и празниците на моето училище
Историята и празниците на моето училище

По повод 100-годишния юбилей на нашето училище, в търсене на традициите, които трябва да се претворят иновативно в настоящето, клуб "Историята и празниците на моя род и моето училище" към НТБГ изследва училищната история и подготви презентация за извървяния от нашите предшественици исторически път. 

Към презентацията: History.pdf

За сваляне на презентацията: History.ppsx