• Начало
  • Обучение и резултати
  • Интегративно практическо обучение 2011/2012
Интегративно практическо обучение 2011/2012

От 1997 година в училището се разработва проектът „Интегративно практическо обучение”.

Според специалността си, гимназистите създават учебни търговски банки, фирми, митници и др. Осъществяват  се стажантски програми в България и в Швейцария и участия в международни състезания на Световната организация на учебните предприятия PENINTERNATIONAL. За периода 2001 – 2011 година от 30 участия  в САЩ, Швейцария, Франция, Германия, Финландия, Словакия, България, младите ни икономисти са спечелили 93 отборни и индивидуални награди.

 

На 21 февруари 2012 година се проведе Тринадесетия панаир по проекта „Интегративно практическо обучение”.

Е. Иванова

ОБРЪЩЕНИЕ
на Емилия Иванова,
директор на Националната търговско-банкова гимназия,
по повод XIII панаир по проекта "Интегративно практическо обучение"
21 февруари 2012 година

"Уважаеми гости, колеги и ученици,

Днес провеждаме поредния панаир по проекта „Интегративно практическо обучение”. В този панаир участват 51 учебни формирования.  Искаме и се надяваме този начин на обучение да изведе нашето училище по пътя на успеха. Не става дума за национален, а за международен успех. През последните 15 години ние създадохме нови формирования, те вече са повече от триста и учениците, работещи в тях, успяха да завоюват 114 международни награди от 34 състезания по цял свят, така че имаме с какво да се гордеем.
Във всеки нов панаир ние създаваме условия нова генерация ученици да се докосне най-близо до реалния бизнес. Добрият бизнес се прави с много знания и умения, но и с много мотивация и настойчивост. Във всяка човешка дейност вдъхновението и желанието да направиш нещо по-добро от другите, стремежът да победиш трудностите, са залог за просперитет и успех.
Успехът идва при тези, които познават своята работа. Ние обучаваме нашите ученици да превъзмогнат безразличието и да поемат бъдещето си в свои ръце. Затова през годините сме успели да срещнем на бизнес състезания отборите на Националната търговско-банкова гимназия с техните съперници, приятели и партньори от цял свят.
Многобройните успехи на нашите ученици и учители не са плод на случайност и късмет, а на последователни, всекидневни, упорити усилия. Хората, на които им върви, са просто тези, които правят нещата, които другите имат само намерение да направят.
За всички нас, членове на толкова голяма училищна общност, е приятно да чуваме благоприятни отзиви от дейци на образованието, бизнеса, политиката за своята дейност и своите успехи. Заслужили сме високи оценки на хора от България, Европа и Америка за постиженията на нашите ученици и нашето училище. Но ние знаем колко много труд сме положили, за да сме това, което сме в момента. Знаем също така, че всеки следващ ден ще ни е по-трудно да оставаме първи, защото предизвикателствата на модерния свят са много и различни и ние трябва да ги посрещаме подготвени, изпълнени с все същия ентусиазъм, и воля за успех.
Желая на всички успешна и ползотворна работа в днешния празничен ден, фокусирал в себе си много делнични дни на работа и позитивни усилия.
Откривам Тринадесетия панаир по проекта „Интегративно практическо обучение”.
На добър час!"

Тринадесети панаир 2012