Изпълнение на делегирания бюджет към 30 септември 2016