• Начало
  • Обучение и резултати
  • Държавен план-прием 2017/2018
Държавен план-прием 2017/2018

Държавен план-прием в Националната търговско-банкова гимназия за 2017/2018 учебна година

Обучението ще се извършва според рамковия учебен план, качен в приложението.

Типовите учебни планове по специалности се разработват от МОН и ще бъдат публикувани след утвърждаването им. Информация за прилаганите до момента учебни планове по специалности можете да получите от интернет страницата на НТБГ.

Рамков учебен план за профеционално образовние с интензивно изучаване на чужд език