XIV панаир 2013

На 22.02.2013 г. в Интер Експо Центъра се проведе Четиринадесетият училищен панаир на учебно-тренировъчните фирми, банки и други формирования на Националната търговско-банкова гимназия по проекта "Интегративно практическо обучение".

В него участваха 15 учебни търговски банки, 28 учебни търговски фирми и 10 учебни формирования с различен предмет на дейност от НТБГ и представителни отбори от други професионални гимназии – Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси, гр. София, Националната финансово-стопанска гимназия, гр. София, Държавната търговска гимназия "Д. Хадживасилев", гр. Свищов и Професионалната гимназия по икономика и управление "Елиас Канети", гр. Русе.

Специални гости на Панаира, посветен на 100-годишния юбилей на НТБГ, бяха г-н Лоран Комт – председател на швейцарската централа на учебно-тренировъчните фирми и четирима негови сътрудници, с които училището вече 12 години осъществява тясно сътрудничество, г-жа Дария Маврудиева – председател на Центъра на учебно-тренировъчните фирми в България, г-жа Ваня Кастрева – началник на РИО София-град, преподаватели и студенти от УНСС, представители на БНБ, БТПП, НАП, Ситибанк АД, Карол АД и Българска банка за развитие АД.

Учениците показаха висок професионализъм, креативност и отлична работа в екип не само по време на Панаира, а и на подготовката му – при изработването на фирмените каталози и тарифи, при изготвянето и представянето на мултимедийните презентации на български и на чужд език, при оформянето на рекламните материали, визията на фирмените щандове и др.

Преподаватели и студенти от УНСС, както и представители на фирми и институции – партньори на гимназията, оценяваха щандовете и дейността на учениците заедно с комисия от учители от НТБГ.

В края на панаирния ден бяха връчени:

Отборни награди на отличилите се фирми, банки и формирования:
- най-добра фирма на годината – УТФ "Тандем Джуниър" ООД от 10 "и" клас;
- най-добра банка на годината – УТБ "Дженерал Инвест Банк" АД от 12 "в" клас;
- формирование на годината – Учебен инвестиционен посредник "Карол Джуниър" ООД от 10 "б" клас.

Новината в сайта на "Карол"

Индивидуални награди на най-изявените служители:
- Мария Иванова от 12 "а" клас;
- Лиляна Петкова от 12 "в" клас;   
- Силвестър Кръстев от 12 "в" клас;
- Веселин Веселинов от 12 "д" клас;
- Мина Славкова от 12 "з" клас.

Проф. д-р Септемврина Костова връчи специалната награда на студентите на УНСС на УТФ "Илюзия" ООД от 10 "е" клас.

Награди на победителите в състезанието "Ние знаем повече":
- юбилейни медали, почетна грамота и купа бяха връчени на отборите от осми клас, победи тели в училищното състезание "Ние знаем повече" по общообразователните предмети;
- членовете на отбора на 9 "а" клас, победители в състезанието "Ние знаем повече" по икономика, получиха мобилни телефони от г-н Иван Иванов, директор на LG Electronics.

Награди на спечелилите конкурса "Моето училище на 100 години" в различните му категории.

СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ