Професионално образование
29.01.2021 г.

В интервю за вестник „Учителско дело“ г-жа Иванова – директор на Националната търговско-банкова гимназия, споделя как училището се справя с предизвикателствата в образователния процес и очертава бъдещето на професионалното образование в България. „Много внимателно следим какви са нагласите на работодателите, на учениците и техните родители и непрекъснато променяме елементи от държавния план-прием – специалности, чужди езици, бъдещи ментори за нашите учебни предприятия“.
Според г-жа Иванова „Професионалното образование има чудесно бъдеще в България“.

През месец ноември 2020 г. Националната търговско-банкова гимназия участва в „Седмицата на професионалните умения в България“ и в „Деня на отворените врати“. В събитията участваха представителни учебни фирми от гимназията, които демонстрираха висок професионализъм.

Към интервюто

Обратно към всички новини