Нова учебната година
08.09.2021 г.

Учебната година в НТБГ ще бъде открита на 15.09.2021 в 10.00 в присъствието само на учениците от VIII клас. Te трябва да бъдат в сградата на гимназията в 9.15, за да се запознаят с класните си ръководители, да получат седмичното разписание и указания за учебната година. Каним родителите на осмокласниците на тържеството в двора на гимназията, вдясно от сцената.

Списък на класовете с класните ръководители и кабинети

Родителските срещи с родителите на учениците от VIII клас ще бъдат проведени онлайн на 27.09.2021 от 18.00 във Виртуалните класни стаи на Електронния дневник в Школо.

Учениците от IX, X, XI и XII клас ще получат от класните си ръководители седмичното разписание на 15.09.2021 чрез електронни комуникационни средства, приети от класовете.

Учебните занятия започват на 16.09.2021 с дневен режим, валиден за времето на обучение в условия на COVID-19.

Дневен режим

През първия учебен срок учениците от VIII, IX, X „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ клас се обучават първа смяна, а тези от X „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“, XI и XII клас - втора смяна.

Учебниците, по които ще се обучават учениците от НТБГ през 2021/2022 учебна година са определени от методическите обединения и са публикувани в сайта на гимназията.

Всички ученици ще бъдат инструктирани на 16.09.2021 за противоепидемичните мерки, правилници и регламени за повеждане на присъственото обучение в НТБГ. Те трябва да имат предпазни маски, осигурени от родителите, които се използват във всички помещения на гимназията.

Всички ученици трябва да идват на училище с летния вариант на ученическите униформи на НТБГ.

Обратно към всички новини