Свободни места
24.11.2021 г.

Към 24.11.2021 г. в Националната търговско-банкова гимназия няма свободни места.

Резултати от класиране на 24.11.2021 г.

Към 19.11.2021 Националната търговско-банкова гимназия обявява едно свободно място

в VIII "б" клас, специалност "Банково дело" с Немски език. Право да кандидатстват имат и младежи, и девойки.

Начин на кандидатстване

 

Към 27.09.2021 в Националната търговско-банкова гимназия няма свободни места.

Резултати от класиране на 27.09.2021 г.

Към 16.09.2021 Националната търговско-банкова гимназия обявява едно свободно място в VIII "д" клас, специалност Оперативно счетоводство с Руски език. Право да кандидатстват имат
и младежи, и девойки.

Начин за кандидатстване

Резултати от класиране на 16.09.2021 г.

 

В НТБГ към 13.09.2021 има едно свободно място в VIII "б" клас, специалност Банково дело с Немски език. Право да кандидатстват имат и младежи, и девойки.

Начин за кандидатстване

Резултати от класиране на 13.09.2021 г. – младежи

 

В НТБГ към 9.09.2021 има едно свободно място за младеж в специалност Банково дело с Английски език.

Свободното място ще бъде заето на 13.09.2021 по публикувания по-долу график.

Резултати от класиране на 9.09.2021 г. – девойки

Резултати от класиране на 9.09.2021 г. – младежи

График за 13.09.2021


В НТБГ към 08.09.2021 има две свободни места в VIII клас - за младеж в специалност Банково дело с Немски език и за девойка в специалност Икономическа информатика с Английски език. 

Документи на кандидатите за заемане на свободните места ще бъдат приемани на 09.09.2021
по графика, обявен по-долу.

 

В НТБГ към 30.08.2021 няма свободни места за ученици от VIII до XII клас.

Резултати от V етап на класиране

 

В НТБГ към 04.08.2021 има едно свободно място в VIII клас - за младеж в специалност Електронна търговия с Руски език.

Резултати от IV етап на класиране:

IV класиране - девойки

IV класиране - младежи

Документи на кандидатите за заемане на свободното място ще бъдат приемани на 30.08.2021 г. по графика, обявен по-долу.

 

02.08.2021

Свободни места в НТБГ за VIII клас за учебната 2021/2022 година - IV етап на класиране

График за дейностите по попълване на незаетите места - IV етап на класиране и записване

Заявление за участие в IV класиране

 

23.07.2021

Свободни места в НТБГ за VIII клас за 2021/2022 - трети етап на класиране:

Електронна търговия с Английски език:

  • Младежи - 2 места, девойки - 1 място

Банково дело с Немски език:

  • Младежи - 1 място, девойки - 1 място

Електронна търговия с Руски език:

  • Девойки - 1 място

В НТБГ няма свободни места за ученици IX-XII клас за 2021/2022 година.

Към доклада към РУО

Обратно към всички новини