Родителска среща онлайн
27.11.2021 г.

На 01.12.2021 г. от 18:00 ще се проведе онлайн Родителска среща за VIII, IX и X а, б, в, г, д клас.

На 02.12.2021 г. от 18:00 ще се проведе онлайн Родителска среща за X е, ж, з, и, к, XI и XII клас.

Срещите ще се провеждат в Shkolo.bg през профилите на учениците.

Обратно към всички новини