Родителска среща
27.04.2021 г.

На 27.04.2021 г. от 18:00 ще се проведе онлайн Родителска среща за 8. и 9. клас.

На 28.04.2021 г. от 18:00 ще се проведе онлайн Родителска среща за 10. и 11. клас.

Срещите ще се провеждат в Shkolo.bg през профилите на учениците.

Обратно към всички новини