Работа по проекти в НТБГ
04.11.2020 г.

През учебната 2020/2021 учебна година НТБГ участва в проектите "Подкрепа за успех" и "Образование за утрешния ден". Създадените групи са 27, като 57% са в направленията "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии". Преподавателите, водещи клубовете, са 20. Интересът на учениците към заниманията по интереси е голям, което води до класиране на престижни места в състезания в различни дисциплини.

Работата по проектите продължава в условията на дистанционно обучение.

Обратно към всички новини

Снимки от новината