Прием в УНСС 2022/2023
25.07.2022 г.

Университетът за национално и световно стопанство очаква своите нови студенти в широк спектър от утвърдени и модерни специалности, търсени от бизнеса.

Университетът е най-старият, най-авторитетен и най-голям бизнес университет в Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - да подготвя елита на страната, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат съвременно образование.

Всичко за начина на кандидатстване в информационната брошура на УНСС:

ПРИЕМ 2022/2023


Обратно към всички новини