План-прием в НТБГ 2022/23
01.08.2022 г.

График на дейностите по приема


Със заповед № РД01-410 от 26.04.2022 г. на началника на РУО София-град е утвърден Държавният план-прием за 2022/2023 учебна година.

План-прием 2022/2023

 

Типовите и училищните учебни планове на НТБГ можете да видите в Обучение и резултати


Обратно към всички новини