Откриване на учебната година
15.09.2020 г.

Учебната година в НТБГ бе открита на 15.09.20 г. при спазване на противоепидемичните мерки в присъствието само на учениците от VIII клас.

На добър час на всички учители и ученици!

Списък на кабинетите на VIII клас

Дневен режим в условията на Covid-19

Учениците от "Електронна търговия" са разпределени в VIII "и" и VIII "к" клас по списъците, поместени по-долу. В тях са публикувани само входящите номера на учениците от служебните бележки за НВО.

Спъсък на учениците от VIII "и" клас

Спъсък на учениците от VIII "к" клас

Родителските срещи с родителите на учениците от VIII клас ще бъдат проведени на 17. септември от 18.00 ч.

Учениците от IX клас, X клас, XI клас и XII клас ще получат от класните си ръководители седмичното разписание на 15.09.2020 г. чрез електронни комуникационни средства, приети от класовете.

Учебните занятия започват на 16. септември 2020 г. с публикувания дневен режим, валиден за времето обучение в условия на COVID-19.

Учениците от VIII клас, IX клас, X "а", "б", "в", "г" и "д" клас се обучават през първия учебен срок първа смяна. Учениците от X "е", "ж", "з", "и" и "к" клас, XI клас и XII клас се обучават през първия учебен срок втора смяна.

Учебниците, по които ще се обучават учениците от НТБГ през 2020-2021 учебна година ще бъдат определени от методическите обединение на 8.09.2020 г. и публикувани в сайта на гимназията.

Всички ученици ще бъдат инструктирани на 16 септември 2020 г. за противоепидемичните мерки, правилници и регламени за повеждане на присъственото обучение в НТБГ. Ученици трябва да имат предпазни маски, осигурени от родителите, които се използват във всички затворени помещения на гимназията, с изключение на провеждането на учебен процес в класните стаи.

Всички ученици трябва да идват на училище с летния вариант на ученическите униформи на НТБГ.

Обратно към всички новини

Снимки от новината