Откриване на учебната година
15.09.2021 г.

Годината има много начала. За някои започва на първи януари, за други – в началото на пролетта, а за всички ученици започва на 15 септември. Днес  Националната търговско-банкова гимназия открива новата учебна година в присъствието на най-големия випуск в страната.

Гости бяха Проф. д-р Нели Косева – зам. министър на образованието и науката, Проф. д-р Даниела Фесчиян – председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам. ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС, г-жа Емилия Миланова – председател на УС на сдружение „Училищно настоятелство на НТБГ“, Денис Георгиев – председател на Обществения съвет на НТБГ, учителите и ръководството на училището, родители.

На добър час!

Обратно към всички новини