Оперативна програма
25.08.2021 г.

Националната търговско-банкова гимназия работи по ОП Наука и образование за интелигентен растеж към Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Повече информация за проекта

Обратно към всички новини